Giá từ 875.000vnd

Địa điểm khởi hành: Đến Bạch Đằng

Thời gian: 21h15 - 0h30

Hình thức: Tổ chức riêng, không ghép đoàn

Phương tiện: Du Thuyền Cao Cấp

Sức chứa 100
Chi tiết
Giá từ 550.000vnd

Địa điểm khởi hành: Bến Cảng Sài Gòn

Thời gian: 18h45 - 21h15

Hình thức: Ghép đoàn và xếp 1 bàn ăn riêng

Phương tiện: Nhà Hàng Du Thuyền

Sức chứa 100
Chi tiết
Giá từ 500.000vnd

Lịch khởi hành: Hàng ngày

Địa điểm khởi hành: Bến Cảng Sài Gòn

Thời gian: 18h30 - 21h15

Hình thức: Ghép đoàn và xếp 1 bàn ăn riêng

Phương tiện: Du Thuyền Cao Cấp

Sức chứa 100
Chi tiết
Giá từ 250.000vnd

Lịch khởi hành: 20h00, Từ mùng 8 đến 18 Âm lịch hàng tháng

Địa điểm khởi hành: Bến Nội Đô

Thời gian: Trong ngày

Hình thức: Tổ chức riêng, không ghép đoàn

Phương tiện: Ca Nô Cao tốc

Sức chứa 100
Chi tiết