-4%
OFF
Cho Thuê Ca Nô | Du Thuyền Sài Gòn
8

Tàu Sài Gòn 1

Giá từ 5.500.000vnd 5.700.000vnd

Lịch khởi hành: Theo yêu cầu

Lộ trình: Thiết kế theo yêu cầu

Thời gian thuê: Theo yêu cầu

Sức chứa 10
Chi tiết
-2%
OFF
Cho Thuê Ca Nô | Du Thuyền Sài Gòn
7

Tàu Sài Gòn 2

Giá từ 4.900.000vnd 5.000.000vnd

Lịch khởi hành: Theo yêu cầu

Lộ trình: Thiết kế theo yêu cầu

Thời gian thuê: Theo yêu cầu

Sức chứa 15
Chi tiết
-4%
OFF
Cho Thuê Ca Nô | Du Thuyền Sài Gòn
9

Tàu Sài Gòn 3

Giá từ 4.300.000vnd 4.500.000vnd

Lịch khởi hành: Theo yêu cầu

Thời gian: Theo yêu cầu

Lộ trình: Thiết kế theo yêu cầu

Thời gian thuê: Theo yêu cầu

Sức chứa 18
Chi tiết