Thuê du thuyền du ngoạn trên sông Sài Gòn Du thuyền là một loại phương tiện dùng để đi trên nước. Du thuyền thường có hai loại: – Du thuyền chạy bằng buồm – Du thuyền chạy bằng cơ   Khác với các phương tiện tàu, bè thì du thuyền được dùng vào mục đích vui chơi, giải trí. Và không gian ở

Cho Thuê Du Thuyền | Du Thuyền Sài Gòn
9

Thuyền sài gòn

Giá từ 4.750.000vnd

Lịch khởi hành: Theo yêu cầu.

Lộ trình: Thiết kế theo yêu cầu

Thời gian thuê: Theo chính sách của tàu

Sức chứa 25
Chi tiết
-1%
OFF
Cho Thuê Du Thuyền | Du Thuyền Sài Gòn
10

Du Thuyền Galeon 420 FLy

Giá từ 13.800.000vnd 14.000.000vnd

Lịch khởi hành: Theo yêu cầu

Lộ trình: Thiết kế theo yêu cầu

Thời gian thuê: Theo chính sách của tàu

Sức chứa 12
Chi tiết
-2%
OFF
Cho Thuê Du Thuyền | Du Thuyền Sài Gòn
14

Du Thuyền Geleon 640 FLy

Giá từ 26.000.000vnd 26.500.000vnd

Lịch khởi hành: Theo yêu cầu

Lộ trình: Thiết kế theo yêu cầu

Thời gian thuê: Theo chính sách của tàu

Sức chứa 25
Chi tiết
-9%
OFF
Cho Thuê Du Thuyền | Du Thuyền Sài Gòn
15

Du Thuyền King Yacht

Giá từ 10.000.000vnd 11.000.000vnd

Lịch khởi hành: Theo yêu cầu

Lộ trình: Thiết kế theo yêu cầu

Thời gian thuê: Theo chính sách của tàu

Sức chứa 50
Chi tiết
-5%
OFF
Cho Thuê Du Thuyền | Du Thuyền Sài Gòn
5

Du Thuyền Yacht 11

Giá từ 4.750.000vnd 5.000.000vnd

Lịch khởi hành: Theo yêu cầu

Lộ trình: Thiết kế theo yêu cầu

Thời gian thuê: Theo chính sách của tàu

Sức chứa 10
Chi tiết
-6%
OFF
Cho Thuê Du Thuyền | Du Thuyền Sài Gòn
9

Du Thuyền Yacht 12

Giá từ 7.500.000vnd 8.000.000vnd

Lịch khởi hành: Theo yêu cầu

Lộ trình: Thiết kế theo yêu cầu

Thời gian thuê: Theo chính sách của tàu

Sức chứa 20
Chi tiết